Nie odnaleziono wydarzeń!

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego

19 lutego 2020
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż  samochodu ciężarowego pożarniczego   1.Nazwa i siedziba sprzedającego:   Miasto i Gmina Pleszew Rynek 1 63-300 Pleszew tel: 62 742 83 10,    fax:62 742 83 01 e-mail: sekretariat@pleszew.pl   Przedmiot przetargu:   Samochód ciężarowy pożarniczy   Marka: Mercedes-BENZ Model pojazdu: 408 Nr rejestracyjny: PPL44KW Rok produkcji: 1974r. Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy Nr identyfikacyjny (VIN) 30905011161126 Kolor powłoki:  czerwony 2 – warstwowy typu uni Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym Moc silnika: 2172 ccm/85kW (116KM) Wskazanie drogomierza: 39477 km Data pierwszej rejestracji: 1974/07/03     Tryb przetargu   Pisemny przetarg ofertowy.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 5 marca 2020r. do godz.10:00. Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj.              w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich  pok. nr 008.   Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu.   Oferta sporządzono w formie pisemnej musi zawierać: - imię i nazwisko lub nazwę oferenta, - adres zamieszkania( siedziby) oferenta, - numer PESEL, NIP oferenta, - datę sporządzenia oferty, - cenę ofertową, - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń- załącznik nr 1.   Oferty należy składać  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00 nie później niż do dnia 5 marca 2020r. do godz. 10:00. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew...
Najlepszy Sportowiec Ziemi Pleszewskiej, Działacz Sportowy Roku, Trener Roku czy Impreza Sportowa Roku – to tytuły, jakie wręczono za ubiegły rok podczas Gali Pleszewskiego Sportu, która odbyła się w Zajezdni Kultury.

SPORT I KULTURA

calendar-page

Pełny kalendarz

Więcej newsów

REKLAMA

NA SKRÓTY

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA I GMINY

W ramach Budżetu Obywatelskiego finansowanie otrzymują najciekawsze inicjatywy zgłaszane przez Mieszkańców.

Serwis dla Organizacji Pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Wszystko o miejskim programie oferującym zniżki dla rodzin z trojgiem i większa liczbą dzieci.

PLESZEWSKIE LINIE AUTOBUSOWE

Sprawdź aktualny rozkład jazdy autobusów miejskich na stronie PLA.

System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Pleszew.

Skorzystaj z formularza kontaktowego, aby przesłać wiadomość do burmistrza lub zastępców.

Wielkość czcionki
Kontrast