Nie odnaleziono wydarzeń!

Przerwa w dostawie wody

16 kwietnia 2020
Uwaga! Przerwa w dostawie wody. PrzedsiębiorstwoKomunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w związku z pracami modernizacyjnymi w dniu 16.04.2020 r. (czwartek), mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w godz. 8:00-15:00, w miejscowościach Kowalew i Suchorzew.

Skutki wymeldowania z miejsca pobytu – poradnik dla mieszkańców

5 marca 2020
Obowiązek meldunkowy polega na rejestracji danych przez właściwy organ administracji publicznej dotyczących miejsca pobytu osoby fizycznej. W świetle obowiązujących przepisów ciąży na każdym polskim obywatelu przebywającym na terytorium Polski oraz na cudzoziemcach. W obowiązującym stanie prawnym od miejsca zameldowania należy odróżnić miejsce zamieszkania. Pamiętać również należy, że decyzją ustawodawcy z większości dokumentów, którymi posługują się osoby fizyczne, został usunięty adres zameldowania, a większość przepisów prawa posługuje się adresem zamieszkania, a nie zameldowania. 1.Zameldowanie a zamieszkanie 1.1.Zameldowanie – obowiązki obywatela Zgodnie z art. 24 ustawy z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności – dalej u.e.l. – obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Obowiązek ten polega na: 1) zameldowaniu się w miejscu stałego lub czasowego pobytu, 2)wymeldowaniu się z miejsca stałego lub czasowego pobytu, 3)zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z takiego wyjazdu, jeżeli wyjazd ten, zgodnie z art. 36 u.e.l., jest wyjazdem bez stałego pobytu oraz jest wyjazdem dłuższym niż 6 miesięcy. Przez wiele lat prowadzona była dyskusja nad likwidacją obowiązku meldunkowego, który pierwotnie miał zniknąć 1.01.2014 r. Następnie data likwidacji obowiązku meldunkowego zmieniana była kilkakrotnie, aby ostatecznie ustawodawca podjął decyzję o utrzymaniu obowiązku meldunkowego. Oznacza to, że w obowiązującym stanie prawnym każdy obywatel zobowiązany jest do zameldowania w miejscu stałego pobytu. Obowiązek meldunkowy został utrzymany, ponieważ ustawodawca doszedł do wniosku, że w celu prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji publicznej wobec obywatela kluczowe znaczenie ma gromadzenie danych...
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w związku modernizacją sieci wodociągowej, w dniu...

SPORT I KULTURA

calendar-page

Pełny kalendarz

Więcej newsów

REKLAMA

NA SKRÓTY

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA I GMINY

W ramach Budżetu Obywatelskiego finansowanie otrzymują najciekawsze inicjatywy zgłaszane przez Mieszkańców.

Serwis dla Organizacji Pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Wszystko o miejskim programie oferującym zniżki dla rodzin z trojgiem i większa liczbą dzieci.

PLESZEWSKIE LINIE AUTOBUSOWE

Sprawdź aktualny rozkład jazdy autobusów miejskich na stronie PLA.

System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Pleszew.

Skorzystaj z formularza kontaktowego, aby przesłać wiadomość do burmistrza lub zastępców.

Wielkość czcionki
Kontrast