Nie odnaleziono wydarzeń!

Komunikat o ogłoszeniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew

24 maja 2021
Na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020 r. 2028 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, iż zgodnie z Decyzją Nr PO.RZT.70.38.2021/D/MW z dnia 5 maja 2021 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na terenie miasta i gminy Pleszew obowiązywać będzie taryfa na okres 3 lat: od 29 maja 2021 do 28 maja 2024 roku, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.   Tabela 1. Wysokość cen wody oraz stawek opłat abonamentowych na 36 miesięczny okres obowiązywania taryfy Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Grupa W1 - wodomierz główny Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,60 3,89 3,72 4,02 3,74 4,04 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 4,91 5,30 5,05 5,45 5,16 5,57 Grupa W2 - wodomierz dodatkowy Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,60 3,89 3,72 4,02 3,74 4,04 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 1,79 1,93 1,83 1,98 1,87 2,02 Grupa W3 - budynki wielolokalowe Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,60 3,89 3,72 4,02 3,74 4,04 Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/ okres rozliczeniowy 2,84 3,07 2,90 3,13 2,97 3,21...
Data i godzina wydania: 22.06.2021 - godz. 10:10 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i...

SPORT I KULTURA

calendar-page

Pełny kalendarz

Więcej newsów

REKLAMA

NA SKRÓTY

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA I GMINY

W ramach Budżetu Obywatelskiego finansowanie otrzymują najciekawsze inicjatywy zgłaszane przez Mieszkańców.

Serwis dla Organizacji Pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Wszystko o miejskim programie oferującym zniżki dla rodzin z trojgiem i większa liczbą dzieci.

PLESZEWSKIE LINIE AUTOBUSOWE

Sprawdź aktualny rozkład jazdy autobusów miejskich na stronie PLA.

System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Pleszew.

Skorzystaj z formularza kontaktowego, aby przesłać wiadomość do burmistrza lub zastępców.

Wielkość czcionki
Kontrast