Współpraca z organizacjami pozarządowymi

1. Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Kaliszu:

http://www.kalisz.wku.wp.mil.pl/pl/8889.html