Twój biznes
Rejestracja działalnosci gospodarczej
Oferty inwestycyjne
Polska Klasyfikacja Działalności
Dofinansowanie rzemiosła

Twój biznes

Pleszew leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, przebiegających ze wschodu na zachód i z południa na północ. Sieć dróg tworzy dogodny układ promienisty, zapew­niający połącz­enie miasta z Kaliszem, Jaroc­inem, Ostrowem Wlkp., Krotoszynem. W mieście krzyżują się dwie drogi krajowe - Nr 11 Poznań - Łódź i Nr 12 Pleszew - Katowice.

PKS ma stałe połączenia z Poznaniem, Zieloną Górą, Jarocinem, Ostrowem Wlkp., Kaliszem, Krotoszynem i Lesznem. Oprócz komunikacji PKS miasto posiada komunikację miejską, która obsługuje teren miasta oraz miejscowości ościenne. Połączenie z miastem Kalisz zapewnia komunikacja Kaliskich Linii Autobusowych.

Pleszew położony jest w odległości 4 km od trasy kolejowej łączącej Poznań z Górnym Śląskiem. 17 km tej trasy znajduje się na terenie gminy Pleszew. Usytuowane są przy niej 3 stacje kolejowe w Pleszewie, Taczanowie i Bronowie. Stacja Pleszew dysponuje bocznicą kolejową i rampami wyładowczymi. Dojazd do miasta Pleszew zapewnia komunikacja miejska i PKS.

Rolnictwo i przetwórstwo

Zdecydowana większość gminy leży w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej, a spadki terenu wynoszą średnio 1-3%.
Gleby charakteryzują się zróżnicowaną przydatnością dla celów rolniczych, które można podzielić na 6 grup:

Użytki rolne w gminie zajmują 13 536 ha (to 81% powierzchni ogólnej gminy), na które składały się: grunty rolne (12 701 ha), użytki zielone (830 ha), sady (188 ha) oraz lasy 2 465 ha.
Struktura gruntów rolnych przedstawia się następująco:

Ogromne sukcesy święci powstałe w 2000 roku STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OGRODNICZYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO "POMIDOR PLESZEWSKI". Stowarzyszenie skupia 51 członków z powiatu pleszewskiego - ogólna powierzchnia uprawy 20 ha, całość powierzchni pod szkłem to produkcja pomidora oparta na komputerowym systemie sterowania warunkami dla dobrego rozwoju roślin. Wyprodukowany towar sprzedawany jest na rynku polskim i zagranicznym. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z firmami handlowymi zarówno w kraju, jak i za granicą.