Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach

W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa. im. M. Konopnickiej oraz Przedszkole w Lenartowicach z oddziałami zamiejscowymi w Zawidowicach, Rokutowie i Grodzisku. Zespół liczy jedenaście oddziałów, z czego sześć to Szkoła Podstawowa, a pięć – Przedszkola. Do Zespołu uczęszcza sto dziewięćdziesiąt sześć dzieci, uczonych przez dwudziestu nauczycieli. Zatrudnionych jest też trzynaście pracowników obsługi. Szkoła posiada dwie pracownie [...] »

Zespół Szkół Publicznych nr 1

W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 1 (piętnaście oddziałów, ok. trzysta pięćdziesięcioro uczniów, trzydzieścioro nauczycieli), Gimnazjum nr 1 (trzynaście oddziałów, ok. trzysta dwadzieścioro uczniów, czterdzieścioro dwóch nauczycieli). W dziedzinie języków obcych, naucza się niemieckiego, angielskiego oraz francuskiego. Pracownia językowa wyposażona w urządzenia odsłuchowe. Placówka funkcjonuje w rozbudowanym w 2000 r. gmachu (trzydzieści sal lekcyjnych, [...] »

Zespół Szkół Publicznych nr 2

Siedziba Zespołu Szkół Publicznych nr 2 przy ulicy Ogrodowej składa się z dwóch XIX –wiecznych budynków połączonych nowym obiektem wybudowanym w 2001r. W skład Zespołu wchodzą: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa oraz filia szkolno-przedszkolna w Brzeziu. Łącznie placówka liczy sobie trzynaście oddziałów, które obsługuje siedemdziesięcioro troje nauczycieli, dwadzieścioro pracowników niepedagogicznych oraz czworo administracyjnych. Do ,,Dwójki” uczęszcza ok. [...] »

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie

„Trójka”1 to najmłodsza z pleszewskich szkół. Niedawno obchodziła swoje 40 –lecie. W czterdziestu czterech oddziałach uczy się blisko dziewięćset uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a także przedszkolaki w Dobrej Nadziei. Ich opieką zajmuje się osiemdziesięcioro nauczycieli. Nad sprawnym funkcjonowaniem szkoły czuwa dwadzieścioro dwoje pracowników obsługi. Szczególnie wiele miejsca placówka poświęca wychowaniu patriotycznemu i realizacji przedsięwzięć [...] »

Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Pierwsza wzmianka o szkole parafialnej w Kowalewie pochodzi z 1744 roku. Obecny budynek szkolny został pobudowany przed (z górą) trzydziestu laty. W skład kowalewskiego Zespół Szkół Publicznych wchodzą: Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Szkoła zatrudnia czterdzieścioro nauczycieli i jedenaścioro pracowników obsługi. W czternastu oddziałach uczy się ponad trzystu uczniów. Nauczane języki obce, to: angielski, niemiecki [...] »

Zespół Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej

Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej mieści się w dwóch budynkach: tzw. ,,budynku starym” wybudowanym w 1888r. oraz w tzw. ,,budynku nowym” z 1965r. W skład Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej wchodzą: Szkoła Podstawowa i Przedszkole z oddziałem zamiejscowym w Bronowie. Od 2006 r. szkoła posiada pracownię komputerową. Od klasy pierwszej prowadzone są zajęcia z [...] »

Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim mieści się w nowym budynku, który został oddany do użytku 2.09.1998r. Odbyła się wtedy Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 1998/99, którą swą obecnością uświetnili m.in.: minister edukacji narodowej – Mirosław Handke, wdowa po generale Wł. Andersie pani generałowa Irena Anders, wojewoda kaliski – Józef Rogacki. W skład placówki wchodzi: [...] »

Przedszkole nr 1 „Bajka”

Przedszkole liczy pięć oddziałów. Od roku szkolnego 2007/2008, dla dzieci 6-letnich, zostanie utworzony szósty oddział – w ZSP nr 2. W roku szkolnym 2006/2007 w placówce zajęcia odbywać będzie około sto pięćdziesięcioro maluchów, pod opieką dziewięciu nauczycielek. W jednostce zatrudnionych jest również dziesięcioro pracowników obsługi. . W Przedszkolu dzieci mają możliwość nieodpłatnego korzystania z [...] »

Przedszkole nr 3 „Słoneczne”

Do Przedszkola uczęszcza dwieście czterdzieścioro dzieci, które przydzielone są do dziesięciu grup – zgodnie z wiekiem. W placówce zatrudnionych jest dziewiętnaścioro wykwalifikowanych nauczycieli i piętnaścioro pracowników obsługi. Kadra Przedszkola stara się chronić indywidualność dziecka i stwarzać takie sytuacje, by każdy maluch rozwijał się według „wrodzonego potencjału i możliwości”. Placówka jest otwarta na potrzeby dzieci i [...] »

Przedszkole nr 2 im. ,,Misia Uszatka”

Dyrektor: Magdalena Durmenc Liczba miejsc w przedszkolu: 150 Przedszkole jest czynne w godzinach: 6.30 – 16.30. Do przedszkola uczęszcza 149 dzieci, które przydzielone są do sześciu oddziałów. Każda grupa ma swoją nazwę: Krasnoludki, Misie, Słoneczka, Pajacyki, Pszczółki, Żabki oraz Biedroneczki. Do dyspozycji dzieci są duże przestronne sale zajęć oraz sala rekreacyjna, w której odbywają się [...] »

Szkoła Podstawowa w Kuczkowie

Obecnie w skład zespołu wchodzi dwuoddziałowe przedszkole publiczne i sześcioklasowa szkoła podstawowa. Do szkoły uczęszcza średnio osiemdziesięcioro uczniów. Zatrudnionych jest trzynaścioro nauczycieli i pięcioro pracowników obsługi i administracji. Warto podkreślić, że szkoła posiada bogato wyposażoną bazę dydaktyczną. Uczniowie mają do dyspozycji 2 pracownie komputerowe, pracownię przyrodniczą, bibliotekę oraz punkt filialny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy [...] »