Pleszewskie Towarzystwo Bud­ownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Sport Pleszew s­p. z o.o.

Sport Pleszew sp. z o.o. powołana została w dniu 07 lipca 2009 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie nr XL XXIX/256/2009. Sport Pleszew jest spółką prawa handlowego (zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu w dniu 31.07.2009 r. nr KRS 0000334199 o kapitale zakładowym 6.739.000,00 zł. Jedynym udziałowcem spółki jest Miasto i Gmina Pleszew.
Sport Pleszew sp. z o.o. na podstawie uchwały nr XXIX/257/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. przejął z dniem 1 października 2009 r. zadania zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie.
Celem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku, sportu, rekreacji, rehabilitacji zdrowotnej i turystyki a w szczególności prowadzenie:
- obiektów sportowych,
- obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- działalności rozrywkowej i rekreacyjnej,
- działalności turystycznej,
- edukacji sportowej i prozdrowotnej,
- zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- współpracy z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie funkcjonuje jako spółka prawa handlowego od 1 stycznia 1994r., w której 100% udziałów posiada Miasto i Gmina Pleszew. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa są usługi o charakterze komunalnym oraz komercyjnym m.in.: produkcja, uzdatnianie i dostawa wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów stałych i płynnych, badania i analizy wody i ścieków, przeglądy techniczne pojazdów, wszelkiego rodzaju roboty budowlane oraz wiele innych.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.