Sołectwa i osiedla

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2013.0.594 z późn. zm.) gmina może t­worzyć jednostki pomocnicze: s o ł e c t w a oraz d z i e l n i c e, o s i e d l a i inne.

Jednostką pomocnic­zą może być r­ównież położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy,­
w drodze uchwały, p­o­ przepr­owadzeniu­ konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocnic­zej określa statut gminy.

Sołectwa i Osiedla są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych Gminy sprawują organy gminy.

 

WYKAZ SOŁTYSÓW

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa sołectwa

Adres zamieszkania sołtysa

Nr telefonu

1 Rybak Hanna Baranówek Baranówek 11/D 723054016
2 Szczepański Andrzej Borucin Borucin 11 627418750
3 Kaniewski Karol Bronów Bronów 18 6274 18 877,505530217
4 Świątek Paweł Brzezie Brzezie, Osiedlowa 7 6274 25 406, 662524706
5 Mądrzak Zbigniew Bógwidze Kotarby 1 6274 18 854,695418854
6 Małgorzata Michalak Dobra Nadzieja Dobra Nadzieja 44 668809425,627418266
7 Stencel Adam Grodzisko Grodzisko 104 887315796
8 Kamieniarczyk Dariusz Janków Janków 20 504202691
9 Zięciak Kryspin Korzkwy Korzkwy 3/2 665925596
10 Białas Paulina Kowalew Kowalew, Grunwaldzka 4a 693567787
11 Grabarek Elżbieta Kuczków Kuczków ul.Osiedlowa 14 627418573,669728618
12 Woźny Tadeusz Lenartowice Lenartowice 30 6274 19 629, 691285011
13 Kopaczewski Eugeniusz Lubomierz Lubomierz 24 518769903
14 Mizerkiewicz Andrzej Ludwina Ludwina 1 608484780
15 Trawińska Katarzyna Marszew Marszew ul. Cedrowa 23 665121971
16 Rybak Bernard Nowa Wieś Nowa Wieś 38a 6274 27 271, 604576501
17 Wajnert Zygmunt Pacanowice Pacanowice 14 6274 22 108, 728476637
18 Jezierska Grażyna Piekarzew Piekarzew 40a 6274 18 029, 784659738
19 Glaza Sławomira Prokopów Prokopów 14 6274 21 201, 600595518
20 Szwedek Grzegorz Rokutów Rokutów 24 604333120
21 Bartoszyk Roman Sowina Sowina 25/1 627418829,602704435
22 Chwałkowski Czesław Sowina Bł. Sowina Błotna 51 627419091,510955245
23 Dryjański Dariusz Suchorzew Suchorzew  ul.  Kowalewska 9 6274 25 297, 603 079 514
24 Michalski Zdzisław Taczanów Pierwszy Taczanów Pierwszy 20 6274 19 131, 512144294
25 Melka Kinga Taczanów Drugi Taczanów Drugi 2A/4 511101604
26 Rybak Janusz Zawady Zawady 13 505418705
27 Paterka Stefan Zawidowice Zawidowice 4 6274 19 714, 627419714
28 Wujs Wojciech Zielona Łąka Zielona Łąka 25a 502559734

 

WYKAZ PRZEWODNICZĄCYCH OSIEDLI

  

Lp.

 

 

        Nazwisko i imię

 

Nr osiedla

 

 Adres zamieszkania

 

Nr Telefonu

 1. Walczak Marcin Osiedle nr 1 ul. Zielona 10/24 788136350
 2. Szehyński Karol Osiedle nr 2 Aleje Wojska Polskiego 42/2 500191015
 3.  Antczak Mateusz Osiedle nr 3 ul. Krzywa 2/4 698299512
 

4.

Jentek Ryszard Osiedle nr 4 ul. Piaski 12 886435212
 5.  Hyla Elżbieta Osiedle nr 5 ul. Rynek 5 504042055
 6.  Żarnowska Dorota Osiedle nr 6 ul. Bogusławskiego 6 627424314

663599727

7. Gawrońska Bernadetta Osiedle nr 7 ul. Żeromskiego 12 627427337

662816610

 8. Drążewski Sławomir Osiedle nr 8 ul. Przemysława II 7 665688975
9.  Kowcuń Eryk Osiedle nr 9 ul. M. Reja 2/2 668492757
10 Michalak Adrian Osiedle nr 10 ul. Mieszka I 3/28 889643463