Pleszewski program wymiany źródeł ciepła

dodano 19 stycznia 2017

Samorząd Miasta i Gminy Pleszew na mocy uchwały Rady Miejskiej wdrożył program dotacji celowych na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Dotacja będzie udzielana na niżej wymienione zadania inwestycyjne wykonywane w budynkach mieszkalnych lub częściach budynków będących lokalami mieszkalnymi, służące poprawie jakości powietrza związane z ograniczeniem niskiej emisji, polegające na trwałej likwidacji starego źródła ciepła i wymianie źródła ciepła (kotłów):
1) z paliwa stałego na paliwo stałe o wyższych parametrach,
2) z paliwa stałego na paliwo gazowe lub ogrzewanie elektryczne,
3) z paliwa stałego (palenisko indywidualne – piec kaflowy) na paliwo gazowe lub paliwo stałe o wyższych parametrach.

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł w przypadku wymiany kotłów na paliwo stałe o wyższych parametrach oraz 5 tys. zł w przypadku wymiany z kotła na paliwo stałe na ogrzewanie gazowe lub elektryczne.

Dotacja może być udzielana podmiotom, które dokonają wymiany kotła zainstalowanego w budynku oddanym do użytku przed rokiem 2010.

Wnioskodawca zainteresowany udzieleniem dotacji składa pisemny wniosek wraz z dokumentami tj.:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3) zgodnie z
art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 9 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.
zm.) – Pobierz
2) oświadczenie, że budynek był oddany do użytku przed 2010 r. – Pobierz

3) zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (wystawione na wnioskodawcę) o ile przepisy tego wymagają,
3) zdjęcie wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła; zdjęcie musi być z datownikiem pozwalającym ustalić datę jego wykonania.

 

Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami udzielania dotacji – Pobierz

Pobierz wniosek na udzielenie dotacji – Pobierz

********

PROGRAMY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Pierwszy z nich to program termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych – „TERMO -2017”, dzięki któremu mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew będą mogli ocieplić swoje domy wybudowane przed 1999 r. Termomodernizacja obejmuje zakres ocieplenia ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami oraz wymianę stolarki okiennej, a także bram garażowych. W ramach programu można dokonać także audytu energetycznego i wdrożyć jego wyniki czyli zmodernizować i lub wymienić źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją lub wymianą instalacji c.o. i c.w.u.

Drugi program – „PIECYK – 2017” dotyczy wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych. Jego zakres obejmuje zakup i montaż kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła lub węzła cieplnego, a także kotłów na paliwa stałe o klasie 5.

Trzeci proponowany program dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew to „OZE – 2017”. Jego celem jest zwiększenie w domach energii ze źródeł odnawialnych. W jego ramach możliwe będzie uzyskanie pomocy finansowej na zakup i montaż instalacji do produkcji ciepła i energii elektrycznej o mocy do 40 kW, wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Szczegóły dotyczące programów dostępne pod adresem:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html

 

« wróć