Dzieje Miasta Pleszewa
Z przeszłości Pleszewa
Pleszewskie Macewy
Rocznik Pleszewski

Pleszewskie Macewy