Twój biznes
Rejestracja działalnosci gospodarczej
Oferty inwestycyjne
Polska Klasyfikacja Działalności
Dofinansowanie rzemiosła

Oferty inwestycyjne

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjem­n­ością przedstawiam Państwu propozycje ofert inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew. Zostały one przygotowane z myślą o zachęceniu Państwa do zainwestowania na naszym terenie. Dlatego też, w imieniu własnym oraz Rady Miasta i Gminy zapraszam wszystkich do rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Pleszewa.
Powodów do zainwestowania w naszej gminie jest wiele. Najważniejszym wydaje się jednak, obok zaprezentowanej poniżej bogatej propozycji ofert inwestycyjnych, doskonałe położenie geograficzne na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 11 i 12, wysoko wykwalifikowane kadry, kształcone w różnych dziedzinach życia oraz ranga Pleszewa, jako stolicy powiatu. Poza tym, władze Pleszewa, stworzyły korzystny klimat dla przedsiębiorczości, wierząc iż przyczyni się to do zaktywizowania miasta i gminy.
Korzystając z takiego środka przekazywania informacji jakim jest internet, jestem przekonany, że nasze propozycje spotkają się z Państwa zainteresowaniem i skłonią do zainwestowania na tym terenie do czego bardzo zachęcam i zapraszam.

Burmistrz Miasta i Gminy

Kowalew, ul. Jarocińska

OFERTA INWESTYCYJNA:
teren do zagospodarowania
POŁOŻENIE:
Kowalew, ul. Jarocińska
POWIERZCHNIA:
1,5100 ha
OBRĘB DZIAŁKI:
0009
Nr DZIAŁKI:
4
KLASA GRUNTÓW:
RIIIb – 0,27 ha, RIVa – 0,24 ha
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI:
teren niezabudowany, usytuowany przy drodze krajowej nr 11,12
WŁAŚCICIEL:
Miasto i Gmina Pleszew
PRZEZNACZENIE:
tereny usługowe i przemysłowe
OTOCZENIE:
tereny zagospodarowane zabudową rzemieślniczą, przemysłową,
usługowo - handlową
DOJAZD:
dostęp do drogi nr 11


Lubomierz 1

OFERTA INWESTYCYJNA:
teren do zagospodarowania
POŁOŻENIE:
Lubomierz 1, 63-300 Pleszew
OBRĘB DZIAŁKI:
0013
Nr DZIAŁKI:
2
POWIERZCHNIA:
0,5100  ha
KLASA GRUNTÓW:
RIIIb – 0,11 ha, RIV – 0,40 ha
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI:
teren niezabudowany
WŁAŚCICIEL:
Miasto i Gmina Pleszew
PRZEZNACZENIE:
tereny usługowe i przemysłowe
OTOCZENIE: domy jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, grunty rolne
DOJAZD:
dostęp do drogi krajowej z drogi gminnej


 

 

Piekarzew 1

OFERTA INWESTYCYJNA:
teren do zagospodarowania
POŁOŻENIE:
Piekarzew 1, 63-300 Pleszew
OBRĘB DZIAŁKI:
0018
Nr DZIAŁKI:
83
POWIERZCHNIA:
1,4300  ha
KLASA GRUNTÓW:
RV– 0,62 ha, ŁV- 0,81 ha
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI:
teren niezabudowany
WŁAŚCICIEL:
Miasto i Gmina Pleszew
PRZEZNACZENIE:
tereny usługowe i przemysłowe,
produkcyjno - usługowe
OTOCZENIE:
produkcyjno - usługowe

DOJAZD:
dostęp do drogi krajowej nr 11


Dobra Nadzieja

OFERTA INWESTYCYJNA:
teren do zagospodarowania
POŁOŻENIE:
Dobra Nadzieja, 63-300 Pleszew
OBRĘB DZIAŁKI:
0006
Nr DZIAŁKI:
20/1
POWIERZCHNIA:
0,2430  ha
KLASA GRUNTÓW:
Tr – 0,2430  ha
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI:
teren zabudowany budynkiem dawnej remizy strażackiej
UZBROJENIE:
Z mapy zasadniczej, która posłużyła jako załącznik graficzny do wydanej decyzji dla inwestycji celu publicznego na terenie m. Dobra Nadzieja wynika, że przez działkę 20/1 przebiega sieć wodociągowa oraz energetyczna.
WŁAŚCICIEL:
Miasto i Gmina Pleszew
PRZEZNACZENIE:
tereny usługowe i przemysłowe
OTOCZENIE:
budynki mieszkalne, tereny produkcji rolniczej i las
DOJAZD:
działka położona przy głównej trasie, kierunek Katowice-Poznań

Baranówek, obręb Nowa Wieś

 

OFERTA INWESTYCYJNA:
na terenie znajduje się budynek hydroforni przeznaczony do rozbiórki oraz nieczynna studnia glębinowa
POŁOŻENIE:
Baranówek, obręb Nowa Wieś
OBRĘB DZIAŁKI:
0016
Nr DZIAŁKI:
85/7
POWIERZCHNIA:
0,7691  ha
KLASA GRUNTÓW:
RIIIa – 0,4362  ha, Bi – 0,3329 ha
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI:
teren niezabudowany
WŁAŚCICIEL:
Miasto i Gmina Pleszew
PRZEZNACZENIE:
tereny usługowe i przemysłowe
OTOCZENIE:
zabudowa zagrodowa, grunty rolne
DOJAZD:
droga nieutwardzona

  

ul. Prokopowska, 63-300 Pleszew

 

OFERTA INWESTYCYJNA:
teren do zagospodarowania
POŁOŻENIE:
ul. Prokopowska, 63-300 Pleszew
OBRĘB DZIAŁKI:
0001
Nr DZIAŁKI:
1497/46
POWIERZCHNIA:
0,2814  ha
KLASA GRUNTÓW:
RV – 0,2814 ha
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI:
teren niezabudowany
WŁAŚCICIEL:
Miasto i Gmina Pleszew
PRZEZNACZENIE:
tereny usługowe i przemysłowe
OTOCZENIE:
zabudowa produkcyjna, tereny użytkowane rolniczo,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
DOJAZD:
droga gruntowa

 

 

 

ul. Prokopowska , 63-300 Pleszew

 

OFERTA INWESTYCYJNA:
teren do zagospodarowania, na działce
znajduje się słup energetyczny trójnożny
POŁOŻENIE:
ul. Prokopowska, 63-300 Pleszew
OBRĘB DZIAŁKI:
0001
Nr DZIAŁKI:
1497/41
POWIERZCHNIA:
0,0559  ha
KLASA GRUNTÓW:
RV – 0,0559 ha
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI:
teren niezabudowany
WŁAŚCICIEL:
Miasto i Gmina Pleszew
PRZEZNACZENIE:
tereny usługowe i przemysłowe
OTOCZENIE:
zabudowa przemysłowa, ogrodnicza,
mieszkaniowa
DOJAZD:
z ulicy Prokopowskiej

 

 

 

Grodzisko

 

OFERTA INWESTYCYJNA:
teren do zagospodarowania
POŁOŻENIE:
Grodzisko, 63-300 Pleszew
OBRĘB DZIAŁKI:
0007
Nr DZIAŁKI:
132
POWIERZCHNIA:
0,4000  ha
KLASA GRUNTÓW:
RV – 0,40 ha
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI:
teren niezabudowany
WŁAŚCICIEL:
Miasto i Gmina Pleszew
PRZEZNACZENIE:
tereny usługowe i przemysłowe
OTOCZENIE:
zabudowa mieszkaniowa – jednorodzinna
Zabudowa usługowo – handlowa
Kościół, grunty rolne, łąki
DOJAZD:
Realizowany – drogą asfaltową