Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie przy ul. Rynek 1, zwany dalej: „UMiG”; UMiG prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w UMiG jest Pan Jarosław Bartkowiak, e-mail: sekretariat@pleszew.pl, telefon: +48 62 74 28 310,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu powszechnego udostępnienia przez UMiG informacji publicznej w wersji elektronicznej i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyraźna zgoda,
5) podanie danych jest niezbędne do udzielnia odpowiedzi, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest spełnienie obowiązku informacyjnego,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od UMiG dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO),
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panią/Panem, oraz udzielenia odpowiedzi/pomocy.

Wielkość czcionki
Kontrast