Kultura i edukacja w Pleszewie

Zgodnie z definicją słownikową, rekreacja to działalność człowieka, której celem jest odpoczynek i rozrywka, wykonywana w czasie wolnym od obowiązków zawodowych, domowych i społecznych. Zajęcia rekreacyjne mogą mieć różnorodny charakter, wynikający głównie z zainteresowań indywidualnych człowieka.

Jak mówi artykuł 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, do obowiązków tej jednostki należy między innymi zapewnien­ie mieszkańcom dostępu do rekreacji, kultury i wypoczynku. Samorząd Miasta i Gminy Pleszew realizuje to zadanie w trojaki sposób:

Po pierwsze, bezpośrednio – za pośrednictwem przedsięwzięć podejmowanych przez Urząd Miasta i Gminy. Zaliczyć do nich należy między innymi: systematyczne unowocześnianie placów zabaw, pielęgnację i rewitalizację terenów zielonych, organizację przedsięwzięć kulturalnych, wspieranie przedsięwzięć organizowanych przez inne instytucje, edycję wydawnictw promocyjnych o charakterze turystycznym.

Po drugie – z zaangażowaniem jednostek organizacyjnych: Domu Kultury w Pleszewie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pierwsza
z nich jest animatorem wielu form kulturalnych cyklicznych
i okazjonalnych. Przedmiotem działań drugiej z placówek jest organizacja amatorskich imprez sportowo-rekreacyjnych
oraz zarządzanie i wykorzystanie infrastruktury związanej z formami spędzania wolnego czasu. Do grupy tej zaliczyć należy ponadto przedsięwzięcia organizowane przez 9 Zespołów Szkół i 3 Przedszkola Miasta i Gminy Pleszew, jak np. konkursy sportowe, literackie, artystyczne i bale charytatywne.

Po trzecie – poprzez zlecanie działań organizacjom pozarządowym. Od roku 2005 do dnia dzisiejszego Urząd Miasta

i Gminy ogłosił 6 konkursów na realizację zadań pożytku publicznego. Skutkiem tego jest finansowanie lub współfinansowanie
przez samorząd imprez sportowych i rekreacyjnych przygotowywanych siłami stowarzyszeń.

Samorządową ofertę w zakresie rekreacji i kultury uzupełniają lokale gatronomiczno-hotelarskie, które również organizują przedsięwzięcia o charakterze rekreacyjnym. Należy tu wymienić na przykład obiekty w Brzeziu i w Zawidowicach.

I Obiekty Publiczne

1. Dom Kultury – obejmuje swoim działaniem różnorodne sekcje, zespoły i kluby zainteresowań, którym są udostępniane bezpłatnie pomieszczenia. Do ważniejszych należą między innymi: zespoły rozrywkowe, zespoły rockowe, zespoły taneczne, chóry, sekcje zainteresowań tematycznych – aerobik, plastyczna, teatralna, szachowa, brydżowa, kluby zainteresowań – edukacyjny, seniora, szachowy, ekologiczny, nauki gry na instrumentach, solistów.

Działalność merytoryczna skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców – do wszystkich mieszkańców, zarówno miasta jak i gminy. W ramach działalności środowiskowej Dom Kultury w Pleszewie aktywnie współuczestniczy w organizowaniu imprez lokalnych, gminnych i powiatowych wraz licznymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, firmami, placówkami kulturalno – oświatowymi, sołectwami, zarządami osiedli, szkołami, przedszkolami
oraz organizacjami kościelnymi. Dom Kultury współpracuje w realizacji festynów wiejskich i osiedlowych. Dom Kultury jest otwarty na wszelkie pomysły i szeroką współpracę z osobami zainteresowanymi działalnością kulturalną oraz twórczością artystyczną, amatorską czy zawodową, jak również oferuje pełną realizację imprez na zlecenie. Zajęcia prowadzone w klubach i sekcjach są nieodpłatne. Dają ich uczestnikom możliwość lepszego spożytkowania wolnego czasu, pozwalają na pogłębienie ich zainteresowań i pasji.

2. Kino „Hel” – w technologii 3D, do dyspozycji jest sala na ok. 200 miejsc, w której oprócz seansów filmowych od piątku do niedzieli realizowane są różne widowiska bajkowe dla dzieci, koncerty, spektakle teatralne oraz inne okolicznościowe imprezy.

3. Amfiteatr przy ul. Sportowej – obiekt zlokalizowany w kompleksie rekreacyjno – sportowym z widownią na ok. 1000 miejsc siedzących.

4. Wiejski Dom Kultury w Brzeziu – sala na 250 osób z pełnym zapleczem kuchennym prowadzonym przez Koło Gospodyń Wiejskich Brzezie z przeznaczeniem na wynajem i organizację okazjonalnych imprez rodzinnych i towarzyskich oraz potrzeb mieszkańców wsi Brzezie. Zmodernizowany ze środków UE i budżetu MiG Pleszew.

5. Muzeum Regionalne w Pleszewie – założone w 1983 roku w dawnym zajeździe pocztowym z II połowy XIX wieku.
Zbiory: archeologiczne – kultury łużyckiej z wykopalisk prowadzonych w regionie; historyczne – dotyczące miasta i okolic; artystyczne – jedna z największych kolekcji dzieł Mariana Bogusza; artystów z Pleszewa i powiatu; etnograficzne – rzemiosło, kultura materialna regionu. Wystawy czasowe. Wystawa stała: „Z pradziejów Pleszewa”.

6. Muzeum Piekarstwa i Piekarnictwa w Pleszewie – zlokalizowane zostało w starej piekarni z 1913 r. Gromadzi eksponaty związane z piekarstwem, m.in.: piece, maszyny i sprzęty, wyposażenie piekarni i sklepów piekarniczych, dokumenty cechów piekarskich.

7. Biblioteki

a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie – instytucja posiada księgozbiór liczący ponad 110 000 woluminów, ponad 8000 czytelników i średnio 150 000 wypożyczeń w roku. Główna siedziba znajduje się w Pleszewie przy ulicy Słowackiego. Instytucja posiada także filie w: Kowalewie, Kuczkowie, Piekarzewie, Taczanowie, Zawidowicach oraz w SP ZOZ w Pleszewie.

b) Biblioteka Pedagogiczna, filia Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. W Pleszewie instytucja ta zgromadziła księgozbiór liczący 25 500 woluminów. Filia posiada ponad 600 czytelników, którzy wypożyczają średnio 7500 książek w roku. Mieści się przy ulicy Ogrodowej.

8. Wigwam w Taczanowie

9. Park Wodny „Planty”  – obiekt oddany do użytku w 2012 r. Posiada  6-torowy basen sportowy o wymiarach 25×16 m i głębokości 0d 1,35 do 1,80 m. Ponadto w części rekreacyjnej znjaduje się tu basen rekreacyjny z biczami wodnymi, jacuzzi, rwącą rzeką czy wodnymi leżankami. Jest także basen do nauki pływania oraz brodzik dla dzieci. Dodatkową atrakcją są dwie zjeżdżalnie. Relaksu dostarczy także Strefa SPA z dwoma saunami i łaźnią parową, jacuzzi solankowym, basenem chłodzącym czy podgrzewanymi leżankami. Dla osób korzystających z basenów przygotowano 205 szafek, w tym 21 dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w obiekcie znajdują się : najnowocześniejsza 4 torowa automatyczna kręgielnia bowlingowa wraz z towarzyszącymi jej dodatkowymi atrakcjami umożliwiającymi gry zręcznościowe takie jak snooker, piłkarzyki, cymbgergaj, dart itd. oraz barem, sklepik sportowy, siłownia i fitness club „Atlas”, bar „Delfin”, strefa gier i zabaw „Świat dziecka”, solarium i Fish SPA. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi ponad 2600 m2.

Przy kompleksie powstały dwa parkingi dla 83 samochodów osobowych i dwa stanowiska dla busów. Dodatkowo ponad 80 miejsc parkingowych znajduje się przy ul. Sportowej prowadzącej do kompleksu.

II Obiekty prywatne

1. Hotele i restauracje

a) Stara Stajnia – Zawidowice k/Pleszewa. W odrestaurowanym budynku starej stajni mieści się tu pokaźna sala restauracyjna urządzona w prostym sielskim stylu, a nad nią 10 pokoi hotelowych
z łazienkami. Główną atrakcją karczmy Stara Stajnia jest jazda konna
w siodle oraz przejazdy bryczkami.

b) Wigwamy pod Księżycem – Brzezie k/Pleszewa. Drewniane ogrodzenie indiańskiej wioski, wigwamy, niewielka plaża z prawdziwym słonym piaskiem, rzeczka oraz mnóstwo drewnianych ław i stolików przy których można skosztować specjałów z grilla to główne atrakcje tego kompleksu. Do dyspozycji są również podziemia, salon gier
oraz przejażdżki quadami na specjalnie usypanych pagórkach.

c) Acwador – Prokopów k/Pleszewa. Kompleks składa się z hotelu, pływalni i restauracji. Do wyboru jest 27 klimatyzowanych pokoi. Oprócz sauny, siłowni i basenu jest tzw. ogród zimowy i trzy sale konferencyjno – bankietowe. W jednej z nich mieści się nawet 300 osób.

d) Seva – Ludwina k/Pleszewa. Obiekt dysponuje klimatyzowaną, czynną 24 h salą restauracyjną, klimatyzowaną salą bankietową na uroczystości rodzinne, okolicznościowe i biznesowe. Do dyspozycji jest 14 pokoi hotelowych.

e) Hotel Pod Plantami – znajdujący się blisko centrum miasta przy Al. Wojska Polskiego obiekt dysponuje pokojami dla 47 osób. Hotel oferuje również dwa apartamenty o podwyższonym standardzie.

f) Apartamenty „Galeria zamkowa” - ul. Zamkowa 4, Pleszew. Do dyspozycji 2 w pełni wyposażone nowoczesne apartamenty w centrum miasta.

g) Willa Jana – położony w centrum Pleszewa przy ul. Kochanowskiego budynek, dzięki pieczołowitemu remontowi oferuje obecnie wysoki standard dla organizacji imprez rodzinnych, firmowych czy kulturalnych. Do dyspozycji gości są sale na 40 i 50 osób. Istnieje również możliwość noclegu dla kilku osób.

3. Ważniejsze obiekty oferujące usługi restauracyjno gastronomiczne na terenie Miasta i Gminy Pleszew:

- Restauracja Baks – ul. Malińska
- Restauracja Impresja – ul. Przemysława II 10

- Restauracja Podmiejska – Piekarzew

- Cocktail – Bar T.B.Vogt – ul. Poznańska
- Kawiarnia Karafka – Rynek
- Pub Hades – ul. Marszewska
- Pub pod 8 – Rynek
- SunSet Bar– ul. Sienkiewicza

- Pub Ambasada – ul. Poznańska
- Pizzeria – Castello – ul. Poznańska
- Bar Sajgon – ul. Ogrodowa
- Bar Bambus – ul. Krzywoustego
- Sultan Kebab – ul. Poznańska
- Sultan Pizza – ul. Kaliska

III Stowarzyszenia i organizacje

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział PTTK Pleszew – w myśl działalności statutowej Towarzystwo zajmuje się organizacją wycieczek
i rajdów, turystyki popularnej i kwalifikowanej, turystyki górskiej, turystyki pieszej, turystyki kolarskiej, krajoznawstwem i ochroną przyrody.

2. Związek Harcerstwa Polskiego – zrzesza dzieci i młodzież, organizuje wyprawy do lasu, biwaki, rajdy i wędrówki piesze, bierze udział w rajdach i zlotach o charakterze wojewódzkim.

3. Towarzystwo Miłośników Pleszewa – podstawowym celem organizacji jest działanie na rzecz rozwoju Ziemi Pleszewskiej, budowanie więzi lokalnych i aktywizacja mieszkańców. Organizacja angażuje się m.in. w przygotowanie tradycyjnych festynów ,,Powitanie Lata” i Pożegnanie lata” w Ogrodzie Jordanowskim.

4. Akcja Katolicka – posiada struktury w większości parafii na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Do najbardziej aktywnych należą komórki przy Parafii p.w. Ścięcia Świętego Jana w Pleszewie – współorganizator tradycyjnych festynów ,,Powitanie Lata” i Pożegnanie lata” w Ogrodzie Jordanowskim oraz przy Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie – organizator corocznych Festynów Parafialnych w ogrodach DPS w Pleszewie.

5. Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Lato z Solidarnością” – organizator dorocznych lipcowych pólkolonii „Lato za grosik”. Z dwóch turnusów korzysta w sumie około 400 dzieci z terenu Ziemi Pleszewskiej.

6. Koła Gospodyń Wiejskich – działają w ramach Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pleszewie. Podtrzymują oraz kontynuują tradycje wsi wielkopolskiej, a także uaktywniają i konsolidują społeczność wiejską. Organizują m.in. ,,Święto Pyry” w Brzeziu, ,,Biesiadę z KGW” z okazji ,,Dni Pleszewa” oraz inne otwarte pokazy i degustacje kulinarne. Ważną rolę społeczną pełni również ,,dzieciniec” aranżowany na czas żniw.

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Pleszewie – w swej świetlicy przy ulicy Kolejowej w Pleszewie organizuje czas wolny dzieci i młodzieży oraz w okresie wakacji ,,Akcję lato”.

8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – organizacja o ponad 60 – letniej tradycji współpracująca z instytucjami społecznymi, organami władzy samorządowej i innymi strukturami pracującymi na rzecz emerytów i osób niepełnosprawnych. Prowadzi ona działalność charytatywną ( zapomogi), organizuje wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, pikniki, spotkania z okazji Dnia Seniora
i Inwalidy, a także inne imprezy integracyjne. Ważną częścią organizacji jest działalność artystyczna chóru żeńskiego „Echo”.

9. Polski Związek Działkowców – jest szczególnie upowszechnioną formą rekreacji i wypoczynku. Na terenie Miasta i Gminy działa 16 ogrodów działkowych, w tym 15 w samym Pleszewie:
OD im. ks. Kazimierza Niesiołowskiego, OD im. Tadeusza Kościuszki, OD im. Adama Mickiewicza, OD ” Nad Nerem”, OD „Malwa” im. Jana Kochanowskiego, OD im. Henryka Sienkiewicza, OD „Drukarz”, OD im. 1000–lecia Państwa Polskiego, OD im. Wojska Polskiego, OD im. Powstańców Wielkopolskich, OD im. Urbańskiego, OD ,,Kalina”, OD im. Powstańców Pleszewskich, OD ,,Stokrotka”, OD im. Lecha, OD „Krokus” w Kowalewie.

10. Sołectwa, Zarządy Osiedli – w ramach swojej działalności statutowej oferują również mieszkańcom imprezy o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Są to głównie festyny osiedlowe i wiejskie (np: os. Chopina, ul. Szenica, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Sowina Błotna).