Przedszkole nr 1 „Bajka”

W Przedszkolu dzieci mają możliwość nieodpłatnego korzystania z zajęć teatralnych, które prowadzi Elżbieta Grzemska oraz nieodpłatnych zajęć logopedycznych – prowadzonych przez Dorotę Szostak. Do dyspozycji są również trzy komputery. Poza tym, na życzenie rodziców, maluchy mogą korzystać z płatnych zajęć: tanecznych, gimnastyki korekcyjnej, nauki języka angielskiego oraz rytmiki. Dzieci z Przedszkola nr 1 „Bajka” biorą […] »

Przedszkole nr 2 im. „Misia Uszatka”

Liczba miejsc w przedszkolu: 174 Przedszkole jest czynne w godzinach: 6.30 – 16.30. Do dyspozycji dzieci są duże przestronne sale zajęć  oraz sala rekreacyjna, w której odbywają się zajęcia ruchowe oraz uroczystości przedszkolne. Ogród przedszkolny wyposażony jest w sprzęt do zabaw i  piaskownice. Patronem przedszkola jest bohater bajki: Miś Uszatek, dlatego jako główny cel swojej […] »

Przedszkole nr 3 „Słoneczne”

Kadra Przedszkola stara się chronić indywidualność dziecka i stwarzać takie sytuacje, by każdy maluch rozwijał się według „wrodzonego potencjału i możliwości”. Placówka jest otwarta na potrzeby dzieci i ich rodziców. Nauczyciele podążają za pasją poszczególnych dzieci, aby nie zmarnować zalążków ich talentów. Jednostka przybliża dzieciom zagadnienia ekologii, promuje ruch, zdrowie i twórczą aktywności. W pracy […] »

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie

W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 1,  Gimnazjum nr 1 oraz Przedszkole w Marszewie i w Pleszewie przy ul. Szkolnej. Placówka funkcjonuje w rozbudowanym w 2000 r. gmachu (trzydzieści sal lekcyjnych, aula). Przy szkole znajduje się sala sportowa wraz z kompleksem szatni i natrysków oraz salką do aerobiku. W „Jedynce” znajdują się trzy pracownie […] »

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie

Siedziba Zespołu Szkół Publicznych nr 2 przy ulicy Ogrodowej składa się z dwóch XIX –wiecznych budynków połączonych nowym obiektem wybudowanym w 2001r. W skład Zespołu wchodzą: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa oraz filia szkolno-przedszkolna w Brzeziu. W Zespole funkcjonuje stołówka szkolna, świetlica oraz sala gimnastyczna z zapleczem i boisko ze sztuczna nawierzchnią. Do dyspozycji uczniów są 3 […] »

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie

„Trójka” to najmłodsza z pleszewskich szkół. W roku szkolnym 2013/2014 obchodzi swoje 50 –lecie. Zespół składa się ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a także przedszkoli: w Pleszewie i w Dobrej Nadziei. Szczególnie wiele miejsca placówka poświęca wychowaniu patriotycznemu i realizacji przedsięwzięć związanych z historią regionu. Przykładem takiej działalności mogą być uroczystości poświęcone rocznicy wybuchu Powstania […] »

Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Pierwsza wzmianka o szkole parafialnej w Kowalewie pochodzi z 1744 roku. Obecny budynek szkolny został pobudowany przed (z górą) trzydziestu laty. W skład kowalewskiego  Zespół Szkół Publicznych wchodzą: Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Nauczane języki obce, to: angielski, niemiecki i francuski. <!–[endif]–> Zespół dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi oraz salą multimedialną. Na terenie ZSP znajdują się […] »

Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

  Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim mieści się w nowym budynku, który został oddany do użytku 2.09.1998 r. Odbyła się wtedy Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 1998/99, którą swą obecnością uświetnili m.in.: minister edukacji narodowej – Mirosław Handke, wdowa po generale Wł. Andersie pani generałowa Irena Anders, wojewoda kaliski – Józef Rogacki. W skład placówki […] »

Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach

W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa. im. M. Konopnickiej oraz  Przedszkole w Lenartowicach z oddziałami zamiejscowymi w Zawidowicach, Rokutowie i Grodzisku. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe i stołówkę. W klasach 0-VI prowadzone są zajęcia z języka niemieckiego, a z informatyki  w  kl. I-II, IV-VI. Po zajęciach lekcyjnych, dzieci mogą rozwijać swoje talenty uczestnicząc w kółkach zainteresowań: […] »

Zespół Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej

Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej mieści się w dwóch budynkach: tzw. ,,budynku starym” wybudowanym w 1888r. oraz w tzw. ,,budynku nowym” z 1965r. W skład Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej wchodzą: Szkoła Podstawowa i Przedszkole z oddziałem zamiejscowym w Bronowie. Od 2006 r. szkoła posiada pracownię komputerową. Od klasy pierwszej prowadzone są zajęcia z […] »

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie

Od 2000 roku biblioteka mieści się w nowym budynku, dostosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych, zapewniając pełną obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta, gminy i powiatu pleszewskiego. W tym samym roku podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy a Zarządem Powiatu Pleszewskiego w zakresie powierzenia bibliotece zadań powiatowych. Działalność biblioteki służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych […] »

Muzeum Regionalne w Pleszewie

Kadra dyrektorska Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszew – Adam Staszak z-ca Dyrektora – Witold Hajdasz Średnia liczba pracowników – 6 Pracownik działalności podstawowej – 5 Sprzątaczka – 1 Przedmiot działania – zadania statutowe Gromadzi dobra kultury z zakresu archeologii, historii, sztuki, etnografii, numizmatyki. Ponadto gromadzi i zabezpiecza dokumentację przemian życia kulturalnego, gospodarczego i politycznego oraz […] »

Dom Kultury

Dom Kultury – obejmuje swoim działaniem różnorodne sekcje, zespoły i kluby zainteresowań, którym są udostępniane bezpłatnie pomieszczenia. Do ważniejszych należą między innymi: zespoły rozrywkowe, zespoły rockowe, zespoły taneczne, chóry, sekcje zainteresowań tematycznych (aerobik, plastyczna, teatralna, szachowa, brydżowa), kluby zainteresowań (edukacyjny, seniora, szachowy, ekologiczny, nauki gry na instrumentach, solistyczny). Zajęcia prowadzone w klubach i sekcjach są […] »

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie jest wyodrębnioną  jednostką budżetową Miasta i Gminy. Przedmiotem działalności Ośrodka jest organizowanie i wykonywanie pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Pleszew. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 1)     przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 2)     prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej, 3)     analiza i ocena zjawisk rodzących […] »