Samorządy lokalne
Szkoły
Kultura
Nasi partnerzy
Media
Firmy i instytucje
Sport i turystyka
Prywatne
Dodaj +
Powiat Pleszewski
Powiat Pleszewski liczy 62,3 tyś. mieszkańców zamieszkałych na obszarze 712 km2. Zarówno pod względem obszaru, jak i zaludnienia zajmuje 22 miejsce wśród 31 powiatów Województwa Wielkopolskiego.
Przejdź do serwisu

Gmina Dobrzyca
Za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego pragniemy przybliżyć Państwu historię gminy, tradycję oraz dzień dzisiejszy. Jesteśmy zainteresowani współpracą, otwarci na nowe inicjatywy i zamierzenia inwestycyjne.
Przejdź do serwisu

Gmina Chocz
Pierwsza wzmianka o Choczu w źródłach pisanych pojawia się 1294 roku. Miejscowość ta opisywana jest jako gród książęcy nad Prosną, w której Kazimierz Wielki wybudował zamek na wyspie rzecznej. Inne źródła wymieniają starostę odolanowskiego Bartosza Wezenborga jako inicjatora budowy zamku. Obiekty zabytkowe lub nazwy miejscowości, które zachowały się na terenie gminy pozwalają odczytać, jaką funkcję spełniały w przeszłości. We wsiach leżących przy historycznym szlaku rozwinęła się działalność rzemieślnicza wskazują na to nazwy niektórych miejscowości, np. Piła, Kuźnia. W Choczu i Kwileniu znajdowały się młyny wodne, a w Pile tartak.
Przejdź do serwisu

Gmina Gizałki
Gmina Gizałki położona jest na Nizinie Wielkopolskiej, w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w północnej części powiatu pleszewskiego.
Przejdź do serwisu

Gmina Gołuchów
Na stronach naszego serwisu znajdziecie Państwo informacje o gminie Gołuchów. Prezentujemy tutaj unikatowe zabytki architektury naszej gminy, walory turystyczne, kulturalne, przyrodnicze oraz perspektywy jej rozwoju.
Przejdź do serwisu

Gmina Czermin
Gmina Czermin leży na północ od Pleszewa, wschodnią granicę gminy na odcinku 12 km stanowi rzeka Prosna, tworząca niegdyś granicę pomiędzy zaborem pruskim a rosyjskim. Do atrakcji turystycznych naszej gminy należą zabytki architektury świeckiej i sakralnej tj. kościoły oraz zespoły pałacowo-parkowe. Czermin dzisiaj jest gminą, której mieszkańcy głównie utrzymują się z wysoko rozwiniętej produkcji rolnej. Przeważają małe gospodarstwa rolne o areale do 15 ha, zajmujące się głównie uprawą ziemi oraz hodowlą.
Przejdź do serwisu