Dzieje Miasta Pleszewa
Z przeszłości Pleszewa
Pleszewskie Macewy
Rocznik Pleszewski

Dzieje miasta Pleszewa

Ks. Franciszek Kryszak - Dzieje Miasta Pleszewa