Samorządy lokalne
Szkoły
Kultura
Nasi partnerzy
Media
Firmy i instytucje
Sport i turystyka
Prywatne
Dodaj +
Szanowni Państwo.
Niniejszy formularz dodawania stron do naszego katalogu, przeznaczony jest WYŁĄCZNIE dla serwisów internetowych firm, instytucji i mieszkańców Powiatu Pleszewskiego.
Proponując swoją stronę do naszego katalogu, zgłaszający oświadcza, że treści prezentowane w zgłaszanym serwisie nie naruszają ogólnie przyjętych norm moralnych lub estetycznych, nie naruszają przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.
Dodanie strony nie następuje w sposób automatyczny. Podstawowym kryterium przyjęcia serwisu do naszego katalogu, jest jego wartość użytkowa lub poznawcza. Do niniejszego katalogu nie będą dodawane podstrony innych serwisów, nawet wtedy jeżeli posiadają wszelkie walory użytkowe i są redagowane lub prowadzone przez mieszkańca naszego powiatu. UMiG w Pleszewie zastrzega sobie prawo odrzucenia serwisu bez podania przyczyny.
Twoje imię i nazwisko:
Twój E-mail:
 
Adres zgłaszanej strony
Opis strony
UWAGA: Zgłoszenie zostanie przesłane za pomocą Państwa domyślnego programu pocztowego.