U R O D Z E N I A - M A Ł Ż E Ń S T W A - Z G O N Y

2001 2002 2003
Urodzenia – 287
Małżeństwa - 314
Zgony - 341
Urodzenia - 317
Małżeństwa - 296
Zgony - 284
Urodzenia - 303
Małżeństwa - 316
Zgony - 273
2004 2005 2006
Urodzenia - 298
Małżeństwa - 337
Zgony - 304
Urodzenia - 297
Małżeństwa - 335
Zgony - 274
Urodzenia - 307
Małżeństwa - 423
Zgony – 307
     
     

LICZBA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY PLESZEW WZGLĘDEM WIEKU


2001

2002

Miasto 18795 18742
Gmina 11918 11985
Razem 30713 30727

LUDNOŚĆ MIASTA
(podział wg. wieku)

 

2001

2002

0 - 20
5038
4874

20 - 60

10864

10925

Powyżej 60

2893

2943

LUSNOŚĆ GMINY
(podział wg. wieku)

 

2001

2002

0 - 20
3739
3690

20 - 60

6545

6665

Powyżej 60

1634

1630

2003

Miasto - 18166
Gmina - 11757
Razem – 29923

(brak podziału względem wieku)

Stan ludności na dzień 31.12.2004 r.

MIASTO

GMINA

Liczba ludności ogółem

18130

11780


Mężczyźni0-20 lat

2312

1847

21-60 lat

5215

3429

Powyżej 60 lat

1175

642

Razem

8702

5918


Kobiety0-20 lat

2212

1646

21-60 lat

5530

3331

Powyżej 60 lat

1686

885

Razem

9428

5862

Stan ludności na dzień 31.12.2005 r.

MIASTO

GMINA

Liczba ludności ogółem

17974

11839


Mężczyźni0-20 lat

2226

1791

21-60 lat

5236

3525

Powyżej 60 lat

1147

630

Razem

8609

5946


Kobiety0-20 lat

2128

1609

21-60 lat

5550

3398

Powyżej 60 lat

1687

886

Razem

9365

5893

LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PLESZEW
Stan na dzień 31.12.2006 r.


Miasto

Gmina

Razem

Liczba mieszkańców

17842

11924

29766

LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PLESZEW
WZGLĘDEM PŁCI I WIEKU MIESZKAŃCÓW


Miasto

Gmina

Razem

Kobiety

9287

5922

15209

0-18 lat

1740

1355

3095

19-60 lat

5851

3703

9554

Powyżej 60 lat

1696

864

2560

Mężczyźni

8555

6002

14557

0-18 lat

1896

1556

3452

19-60 lat

5484

3808

9292

Powyżej 60 lat

1175

638

1813

LICZBA MĘŻCZYZN W MIEŚCIE I GMINIE PLESZEW WZGLĘDEM WIEKU PRODUKCYJNEGO


Miasto

Gmina

Razem

0-18 lat

1896

1556

3452

19-65 lat

5837

3982

9819

Powyżej 65 lat

822

464

1286

Razem

8555

6002

14557

MIGRACJA LUDNOŚCI MIASTA I GMINY PLESZEW


Wymeldowani na inny teren

Zameldowani z innego terenu

2001

189

203

2002

236

191

2003

230

236

2004

230

234

2005

264

224

2006

220

228